Privacybeleid


Laatst bijgewerkt op 27-feb-2024
Effectieve datum 27-feb-2024

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van JB Tuin en Park Techniek, Textielweg 10c, Gelderland 4104AM, Nederland, e-mail: info@jbtuinenparktechniek.nl, telefoon: 085 0606870 met betrekking tot het verzamelen, gebruik en openbaarmaking van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt ( https://jbtuinenparktechniek.nl ). (de “Service”). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, gelieve dan de Service niet te gebruiken.

We kunnen dit Privacybeleid op elk moment wijzigen zonder enige voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene Privacybeleid op de Service plaatsen. Het herziene beleid zal van kracht worden 180 dagen nadat het herziene beleid is geplaatst op de Service en uw voortgezette toegang of gebruik van de Service na die tijd zal uw acceptatie van het herziene Privacybeleid vormen. We raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te bekijken.

 1. Informatie die we verzamelen:

  We zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

  1. Naam
  2. E-mail
  3. Telefoonnummer
 2. Hoe we uw informatie gebruiken:

  We zullen de informatie die we over u verzamelen gebruiken voor de volgende doeleinden:

  1. Marketing/Promotioneel
  2. Administratie-informatie

  Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw informatie alleen gebruiken nadat we uw toestemming hebben ontvangen en vervolgens, alleen voor het doel waarvoor u toestemming heeft verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn om anders te doen.

 3. Hoe we uw informatie delen:

  We zullen uw persoonlijke informatie niet overdragen aan derden zonder uw toestemming, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

  1. Analytics

  We eisen van dergelijke derden dat ze de persoonlijke informatie die we aan hen overdragen alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is overgedragen en niet langer bewaren dan nodig is voor het vervullen van het genoemde doel.

  We kunnen uw persoonlijke informatie ook openbaar maken voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Service inbreuk maakt op de rechten van derden. Als de Service of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen door een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

 4. Bewaring van uw informatie:

  We zullen uw persoonlijke informatie bij ons bewaren gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun accounts hebben beëindigd of zolang als we deze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor deze is verzameld zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. We moeten bepaalde informatie mogelijk langer bewaren, zoals voor registratie/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wet of om andere legitieme redenen zoals handhaving van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Residuale anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u niet identificeert (direct of indirect), kan onbeperkt worden opgeslagen.

 5. Uw rechten:

  Afhankelijk van de van toepassing zijnde wetgeving, heeft u mogelijk het recht om toegang te krijgen tot en uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te wissen of een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen, de verwerking van uw gegevens te beperken of bezwaar te maken tegen de actieve verwerking van uw gegevens, ons te vragen uw persoonlijke informatie met een andere entiteit te delen (porteren), uw toestemming die u aan ons heeft verstrekt om uw gegevens te verwerken in te trekken, een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@jbtuinenparktechniek.nl. We zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  Let op dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of de toestemming intrekt om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang heeft tot of gebruik kunt maken van de services waarvoor uw informatie was gevraagd.

 6. Cookies Etc.

  Om meer te weten te komen over hoe we deze en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën gebruiken, verwijzen we u naar ons Cookiebeleid.

 7. Beveiliging:

  De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gegeven de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute beveiliging garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van enige informatie die u aan ons verzendt niet waarborgen en doet u dit op eigen risico.

 8. Links van derden & Gebruik van uw informatie:

  Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, inclusief een derde partij die een website of dienst exploiteert die via een link op de Service toegankelijk kan zijn. We raden u ten zeerste aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van andere sites van derden of services.

 9. Klachten / Functionaris voor gegevensbescherming:

  Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw bij ons beschikbare informatie, kunt u onze Klachtenfunctionaris e-mailen op JB Tuin en Park Techniek, Textielweg 10c, 4104 AM Culemborg, e-mail: info@jbtuinenparktechniek.nl. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.